• Admin

HİZMET SEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİDİR


Hizmet Sektörü Neden Önemlidir

Hizmet sektörü, 1950’li yıllardan başlayarak büyük ilerleme kaydetmiştir. Sadece gelişmiş ülkelerde değil gelişmekte olan ülkelerde de, hizmet sektörü, tarım ve sanayi sektörlerinin önüne geçti. Hizmet sektörü, bu yüzden, ülkelerin gelişme süreci bakımından büyük bir öneme sahiptir. O kadar ki, hizmet sektörünün gelişmişlik düzeyi, ülkelerin refah ve gelişmişlik düzeyinin göstergesi haline geldi diyebiliyoruz.

Teknolojinin gelişmesi özünde insan gereksinimlerinin karşılanması amacını sağlamaya dönük olduğuna göre, teknoloji geliştikçe insan gereksinimlerindeki artışı karşılamaktadır. Bu durum aslında iki yönlü işleyen bir süreç halinde gelişti. Teknoloji geliştikçe insan gereksinimlerindeki artış karşılandığı gibi, insan gereksinimlerindeki artış ve farklılaşma da teknolojinin gelişmesi için olmazsa olmaz ön şartları oluşturuyor. Böylece çok değişik hizmet türlerinin ortaya çıkması ve sonuçta ağırlıklı olarak hizmet sektöründe yarattığı ve geliştirdiği yeni iş alanları ile istihdam hacminde büyük bir artışa neden olması hizmet sektörünün hem ülke ekonomisinde ve hem de yerel anlamda ekonomik faaliyetler içindeki önemini gösteriyor.

Hizmet sektörünün ekonomik faaliyetlerin bütünü içinde, büyüyüp gelişmesinin ve ekonomi için belirgin bir önem kazanmasının çeşitli itici güçleri vardır.

Teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklarla yeni ve kompleks ürünler ortaya çıkmış ve yaygın olarak kullanılmıştır.

İşgücü verimliliği artışına paralel olarak çalışanların reel gelirleri yükselmiş ve çalışma süreleri nispeten kısalmıştır. İnsanlık tarihinin önceki dönemleriyle kıyaslanamayacak ölçüde insanların boş zamanı ortaya çıkmıştır.

Kadınların ekonomi içinde daha ağırlıklı olarak yer almaya başlaması, çalışan kadınların işgücündeki oranının artması ailelerin toplam gelirlerini yükseltmiş, daha çok harcama yapmanın önünü açmıştır.

Küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı tehlikeler sonucunda giderek bilinçlenen insanların seçici davranması ile kaynakların kıtlığının önemi daha iyi anlaşılmıştır.

Tarımda verimlilik artışının ürün kalitesini ikinci plana düşürmesi ile ekolojiye önem verilmeye başlanmış, hizmet sektörünün sunumunda ekolojik tarımsal ürünlere daha çok yer verilmesi sonucunu doğurmuştur.

İşte bu ve benzer nedenlerle, hizmet sektörü işletmelerinin tarımsal ya da sanayi malı üreten işletmelere göre bazı farklı özellikleri ortaya çıkmaktadır. Hizmet sektörü işletmelerinin en önemli özelliklerden biri, hizmet kalitesi ve miktarını ölçme olanağının sınırlı olmasıdır. Hizmetin müşteriye sağladığı doyum kişilere göre farklılık gösterir. Diğer bir deyişle hizmet kalitesini ölçecek objektif ölçü ve standartlar çoğu zaman mevcut değildir ya da belli belirsizdir.

Hizmet sektöründe insan faktörü çok önemli bir işleve sahip olup, işletmeler diğer sektörlere oranla emek yoğun çalışmaktadırlar.

Bu açılardan bakıldığında, Alanya’mızın merkez ve sahil ekonomisi büyük bir ağırlıkla hizmet sektöründen oluşmaktadır.

www.alanyahizmet.com olarak hizmet sektörünü izlemeye Alanya ölçeğinde devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.

#Hizmet #HizmetSektörü #Alanya #Neden #Önemlidir #HizmetSektörüNedenÖnemlidir #AlanyaHizmet #Alanyadakiİşletmeler #Ekonomi #teknoloji

625 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör