• Admin

ALANYA’DA İŞLETMELERİMİZ VERİMLİ ÇALIŞIYOR MU?


İşyerlerimizde verimliliğin arttırılması konusunu çok önemli buluyoruz.

Denebilir ki, “Burası Alanya, burada büyük fabrikalar ve büyük üretim yerleri yok ki, Alanya’da ağırlıklı olarak küçük işletmeler ve orta boy işletmeler olduğuna göre, verimlilikle ilgili kavram ve prensipler Alanya’daki işyerlerinde ne kadar geçerli olabilir?”

Buna şu yanıtı vereceğiz: ister Alanya’da ister İstanbul’da ya da dünyanın herhangi bir yerinde olsun verimsiz işletmeler varlıklarını uzun süre devam ettiremiyor ne yazık ki.

“Benim verimlilikle işim olmaz, az da kazansam bana yeter” düşüncesinin geçersiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sizle aynı dalda ve bulunduğunuz bölgede hatta çok yakınınızda verimliliğe gereken önemi veren bir işletme çıkar piyasayı silip süpürür. Rekabet edemeyen verimsiz işletmeniz de ne yazık ki varlığını sürdüremeyip batar.

En son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Verimlilik, küçük ve büyük tüm işyerleri, işletmeler ve hatta sektörler için geçerli ve gerekli kavram ve prensipleri ifade etmektedir.

Verimliliği işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde, ürün ve hizmetleri asgari maliyet ve zamanda ve azami kalitede yapabilme düzeyi olarak tanımlamaktayız.

Bir bakıma verimliliği, performansla eş anlamlı olarak görüyoruz. İster ürün olsun ister hizmet olsun, daha düşük maliyetle daha çok miktarda ve daha kaliteli üretmek, sanayii devriminin başlarından bu yana başarılı işletmeciliğin işareti olarak görülmektedir.

Avrupa genelinde yapılan bir araştırmada çalışanlara verimliliklerini artıran şeyin ne olduğu konusunda görüşleri sorulduğunda her yedi kişiden altısı ‘takdir edilmek’ olarak yanıtladı. Genel kanının aksine verimliliği arttıran uygulamalar arasında ücret artışı pek sayılmıyor.

Verimliliği artırmanın yolu, işten başını kaldırmaksızın saatler boyu çalışmak değil. Kendinizin ve çalışanlarınızın verimliliğini artırmak için bazı önerilerimizi sıralayacağız:

Eğer ortada bir başarı varsa bunun tek bir kişinin eseri olma ihtimali çok düşüktür. Her zaman uyumlu bir ekibin yaptığı işler daha başarılı olmaktadır. Bu yüzden çalışanların verimliliğini yükseltmenin en temel yolu, birbirini destekleyen, güçlü bir ekip oluşturmaktan geçiyor. Ekip ruhunun gücü oranında, çalışan verimi de o kadar güçlü olacaktır.

“Ekip” İşletme için adeta bir sihirli kelime durumundadır. “Ekip çalışması”, “ekibin bir parçası olmak” ve bu gibi sözleri çok sık duyarız. Başarıya koşan işletmelerin kendilerini bir ekip olarak lanse etmesi boşuna değil. İşletme çalışanlarının uyumlu ve dostça ilişkiler içinde olması, çalışma verimini arttırmanın anahtarıdır. Bu havanın yakalanamadığı işletmelerde çalışanların verimliliğini gerekli düzeye yükseltmek kolay olmayacaktır.

Çalışanların verimliliğini (çalışanların kullandığı alet, makine ve cihazlar ile çalışma şartları gibi) işyerinin çalışma ortamı da çok etkilemektedir. Çalışanlara verilen işle ilgili olanaklar ölçüsünde iş verimliliği de o kadar yüksek olur. Diğer bir deyişle, rahat bir çalışma ortamı ve teknolojisi yeterli donanım ile işveren çalışanlardan alacağı verimi de o kadar arttırabilir. Böyle bir ortam çalışanların işi aksatmasını değil, dikkatini işe yoğunlaştırarak işe karşı çok daha istekli olmasını sağlamaktadır.

Çok basit gibi görünse de, çalışma saatlerini doğru ayarlayan işletmeler çalışanların ve ortaya konan işlerin verimini yükseltmede daha başarılı oluyorlar. İşin gerektirdiği şekilde belirlenen çalışma saatleri verimin artmasında etken olabilmektedir.

Çalışanların verimini artırmada en etkili yollardan birinin performansa dayalı ödüllendirme sistemi olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Çalışan verimi, başarısı ödüllendirildiği oranda artmaktadır. Performansa dayalı bu sistem, işletme içinde elemanlar arası rekabeti artıracağı gibi çalışanların verimi olumlu etkilenmektedir.

Ödüllendirme derken ödülün mutlaka parasal karşılığı olması gerekmiyor. Yerine göre takdir etme, tüm çalışanları teşvik edecek şekilde hepsinin huzurunda başarının tebrik edilmesi, başarıya bağlı olarak çalışma şartlarında gözle görülür iyileştirmeler ve benzeri uygulamalar da yapılabilmektedir. Parasal ödül verilecekse, saydığımız uygulamalarla birlikte düşünülmelidir.

Elemanlar, verimli çalışmanın işveren tarafından fark edildiğini ve daha da önemlisi performansın ödüllendirildiğini gördüklerinde, fark yaratan ölçüde motive olmakta, yaptıkları işe yaklaşımları olumlu bir şekilde değişmekte ve verimlilikleri artmaktadır.

Alanya’mızda Kurulu işletmelerimizin işletmelerinin yapısı ve durumuna göre bu prensipleri uygulayabildikleri ölçülerde daha verimli çalışmalar sağlayabileceklerini umuyor ve diliyoruz.

Alanyahizmet.com olarak işletmelerimizde verimlilik konusunu irdelemeye devam edeceğiz. Yazılarımızı takibe devam ediniz.

#alanya #alanyada #AlanyaTicaret #Alanyaİşletme #İşletme #Alanyadakiİşletmeler #Alanyada #Verim #Verimli #Performans #Çalışmak #Çalışmasını #Nasıl #2018 #Eleman #ElemanPerformansı #Çalışan #ÇalışanPerformansı #ÇalışanlrınVeriminiArttırmak #Alanya #İşletmeVerimliliği #VerimliÇalışmak #VerimliÇalışma #VerimliÇalışmaNasılYapılır

33 görüntüleme

© 2020 Alanya Hizmet tüm hakları saklıdır.