• Admin

YARATICILIK VE EKİP ÇALIŞMASI


YARATICILIK VE EKİP ÇALIŞMASI

GİRİŞİMCİYİ BAŞARIYA TAŞIYAN MOTOR GÜÇTÜR

Yeni bir iş kuracaksınız veya var olan işinizi yeniden yapılandırarak geliştireceksiniz. Bu durumda en fazla ihtiyaç duyacağınız yetenek yaratıcılıktır.

Girişimci olarak sadece sizin kişisel yaratıcılık yeteneğiniz yeterli midir? Yalnız sizin yani tek bir kişinin arayış içinde olması, yeni metot ve usulleri sadece sizin araştırmanız ve yaratıcı çözüm peşinde sadece sizin koşmanız yeterli olur mu? Bu soruya “hayır” yanıtı vereceğiz.

Birlikte çalışacağınız ekip arkadaşlarınızın yeterli düzeyde yaratıcılığa sahip olması çok önemlidir. Burada “emrinizde çalışan personel” vurgusu yapmıyoruz. Aksine “yaratıcı özellikleri olan ekipten” bahsediyoruz.

Hangi sektörün hangi dalında olursanız olun, yaratıcı ekiple çalışıyorsanız ayakta kalma ve başarı ihtimalininiz artacaktır. En çok da perakendecilik, bilişim, reklamcılık ve iletişim başta olmak üzere tüm hizmet sektörlerinde yaratıcılık başarının olmazsa olmaz koşuludur diyebiliriz.

Öyleyse girişimciyi başarıya taşıyan yolun taşlarını “girişimci ve yaratıcı ekibinin“ birlikte döşediğini söylemeliyiz.

Alanya’da hizmet sektörü işletmelerinin ağırlıklı olarak ne kadar yaygın olduğunu dikkate alırsak, yaratıcılık ve ekip çalışmasının Alanya’da kurulmuş ve kurulacak olan işletmelerimiz için yaşamsal önemde olduğunu kolayca görebiliriz.

Yaratıcı ekip çalışmasını başarı için bu kadar önemli gördüğümüze göre, ekip oluştururken ve ekip çalışmaları sırasında nelere dikkat edeceğiz, nasıl bir iklim oluşturacağız kısaca belirtelim.

Ekibe alacağınız kişilerin sizle aynı bakış açısına sahip olmaması tercih nedeni olmalı. Sıra dışı fikirleri olan, sizin ve herkesin göremediğini sezip görebilen kişileri ekibinize almanızı özellikle öneriyoruz.

Yaratıcı öneriler en çok özgür tartışma ortamlarında filizlenir ve yeşerir. Patronların fikirlerini dediğim dedik bir şekilde dayattıkları ve uygulattıkları işletmelerde yaratıcı fikirlerin ortaya konulduğunu pek göremezsiniz. Ekip arkadaşlarınızın yeni fikir ve önerilerine dudak büker ve hatta “ukalalık yapma!” türünden olumsuz tepkiler verirseniz ekibinizden hiçbir yeni fikir ve önerinin ortaya çıkmayacağını garanti etmiş olursunuz. Bu durumda ekip arkadaşlarınız sadece kendilerinden ne isteniyorsa onları yapar. Arzu ettiğimiz anlamda ekip çalışması da ne yazık ki yapılamaz.

Buna karşılık, iş yerinde özgür konuşma ve tartışma ortamının yeşerdiği bir iklim oluşturursanız, ekibinizin yaratıcılık düzeyi inanılmaz boyutlara ulaşır. Bir nevi “çarpan” etkisi ile adeta beyin fırtınası yaşanır. Deyim yerinde ise yaratıcılığın izini sürmek zorundasınız. Düşünce yapısı yenilikçi olan yaratıcı kişiler, dışarıdan bakıldığında kimi zaman ukala ve küstah olarak görülür. Bir ekip yöneticisi olarak bu kişilerin işletmeniz için yararlı yönlerini pekiştirmelisiniz.

Yaratıcı elemanlarınızı elinizden kaçırarak başka işyerine gitmelerini istemiyorsanız, onların rahat ve özgür durumda fikir üretebilecekleri sıcak bir çalışma iklimi oluşturmalı, ekibin, diğer çalışanlarla, müşterilerle ve dış dünya ile bağlantılarını güçlendirmelisiniz.

Anlamlı ve kaliteli işler yapan girişimcilerimizin kazandıkları başarıları, çoğunlukla, geri planda iyi bir ekip çalışması sonunda elde edilen işler olarak görüyoruz. İşin çapı ve önemi gibi tanımlamalardan ayrı olarak, işin kimlerle yapıldığının önemini de belirtelim. Yani ekibin bireyleri arasındaki uyum mükemmel sonuçlara ulaşmak için olmazsa olmazlardan.

Pek çok durumda ekibi oluşturan bireylerin tek tek kapasitelerinin üzerinde ve bir diğerine bağımlı unsurları olan, karmaşık görevlerin başarılması, böylece yeni ve yaratıcı fikirlerin ve çözümlerin üretilmesi yaratıcı ekip çalışmasının işletmeye kazandırdığı çok önemli katkı olmaktadır.

Yaratıcı ekibi oluşturduktan sonra, karlılığa, büyümeye ve gelişmeye artılarının yanı sıra müşterileri ve hedef kitleyi çeken bir imaj yaratmak gibi çok olumlu etkiler de görülmektedir.

#Yaratıcılık #Ekip #Çalışması #EkipÇalışması #Başarılı #Başarılıolmak #Yeniİş #Girişim #Girişimci #Yaratıcı #AlanyaHizmet #Girişimcilik

13 görüntüleme

© 2020 Alanya Hizmet tüm hakları saklıdır.