• CEYLAN KUT

TOPLUM BİLİNCİ


Bilinçli bir toplum her zaman için vazgeçilmez bir unsurdur. Olaylara yerinde ve zamanında tepki verir. Doğru olan eylemleri desteklemek, yanlış olan olayları engellemek için elinden gelen mücadeleyi verendir. Peki bu bilinç denilen şey nedir? Bilginin ne olduğunu, nereden geldiğini, neyin ve kimin amacına hizmet ettiğini bilmektir. Bilinçli insanın merak anlayışı canlıdır. Araştırmak ve öğrenmek vazgeçilmesi zor bir unsurdur. Geleneksellikten olabildiğince uzaktırlar. Araştırmadan, körü körüne hiçbir şeye bağlı kalmazlar. Velhasıl bilinçli bir toplum nasıldır? Nereye gideceğini düşünen, bilen, yanlışlardan hesap sorabilen, yanlış olayların içinde olmayı reddeden, öz sorumluluğunun farkında olan insan toplumudur. Toplum ve kişi zihni, birbirinin aynasıdır. Bilinçli bir toplum gelişim ve değişim içindedir. Bilinçli bir toplum doğal alanları korur ve gelecek nesillere aktarır. Çünkü doğal kaynaklar bütün insanların, hayvanların ve bitkilerin ortak malıdır. Hayvanlar ve bitkiler ihtiyaçları gereğince doğayı kullanır ve çevreyi de kirletmezler. İnsanlar ise ne yazık ki israf etmekte ve çevrenin kirlenmesine sebep olmaktadır. Doğal kaynakları kullanmak herkese düşen bir görevdir. Kamu gücü ve yasalarda, doğal kaynakların korunması ile ilgili politikalar oluşturmalı, eğitimci faaliyetler geliştirmelidir. Geri dönüşüm ve atık toplama ile ilgili çalışmalar artırılmalıdır. Alt ve üst geçitleri geliştirilmeli. Doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biri olmalıdır. Bilinçli toplumlar iletişimin hayatımızdaki ehemmiyetinin farkındadır. Haluk Gürge’nin dediği gibi ‘İletişim bir anlam paylaşımıdır’. Karşısındaki insanı ötekileştirmeden (Dini, dili, ırkı, cinsiyeti vb.) anlamaya çalışmak, aynı görüngeden bakmadığı halde birbirini anlamak ve birbirinin görüşüne önem vermeye çalışmaktır. Önemli olan uzlaşma zorunluluğu olmadan birbirini anlamaktır. İnsanları anlamaya çalıştığımız an, iletişim başlıyor demektir. Herkes iletişimi kadar vardır. İnsanların birbirlerine olan yaklaşımları, insanların toplumları etkileyen olaylara yaklaşımları ve insanların diğer toplumlara yaklaşımları oldukça önemlidir. Toplumsal bilinç bu anlamda fevkalade önem arz eder. Karl Marx şunu der ’Mademki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir.’ Yaşadığımız koşulların önce farkında olmalı, sonra sahiplenerek koruma altına almalıyız. Yaşanılır bir çevre için bilinçli insanlar, iletişimi güçlü toplumlar, olayların farkında olan ve geleceklerini önemseyen toplumlar, refah düzeyi yüksek toplumlar olurlar. Bu sebeple bilinçli bireyler, bilinçli toplumlara gebedir.

#Toplum #ToplumBilinci #CeylanKut

22 görüntüleme

© 2020 Alanya Hizmet tüm hakları saklıdır.