• VELİ KURNAZ

SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI


Sorun hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Asıl sorun ise sorunun olması değil sorunla mücadele edilmemesidir. Yaşamın bir parçası olan bu sorunlardan sigorta sektörü de kendi payına düşeni almış ve kronik olarak bünyesinde bir takım sorunlar barındırmaktadır.

Birçok dünya ülkesine göre sigorta bilinci konusunda oldukça geriden gelen ülkemizde sigorta karşı olan önyargılar ciddi oranda bertaraf edilmiştir. Bu önyargıların başında ise sigortanın gereksiz görülmesi, geçmişte sektör temsilcilerinden kaynaklı yaşanan sigortalı mağduriyetleri gelmektedir.

Son yıllarda ise sektörde yapılan yasal düzenlemeler ile sigortacılık ayrı bir meslek haline gelmiş ve sigorta bilinci yükselme trendine girmiştir. Sigortalanma oranlarına bakıldığında çok ciddi artış olduğu görülmekle beraber halen sigortalanmayı bekleyen büyük bir pay varlığını sürdürmektedir.

Herkesten ve her şeyden önce sektör temsilcilerinin mesleğine sahip çıkması ve sigortalıları doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirmeleri gerekmektedir. Fakat en çok görülen sorunlardan biri sigortacıların müşteriyi tatmin edici şekilde bilgilendirmemeleridir. Çünkü müşteri konuya hakim olmadığı için ne sorması gerektiğini de genellikle bilmemektedir. Sigortacı ne bilgi verirse sigortalı için kanun odur.

Ne zaman ki riskin gerçekleşmesi sonucu bir kayıp yaşandı işte o zaman tüm gerçekler ortaya çıkmaktadır. Poliçe kapsamında olmayan teminatlar veya zaman kısıtları gibi eksik bilgilendirmeler sonucu yaşanan gerilimler, sektörün klasik enstantaneleri haline gelmiştir.

Bir sigortacının yapmış olduğu hata sadece sigortacıya değil, tüm sigorta sektörüne yönelik mevcut önyargıyı perçinlemektedir. O halde yapılması gereken sektörün temsilcisi, sorumlusu konumundaki tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışarak, etkin bir denetim mekanizması ile kangren haline gelen bu durumların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Aksi halde sektörden ekmek kazanan, kazanmayı amaç edinen herkes aynı gemide batmaya mahkum olacaktır.

#VeliKurnaz #Sigorta #Sigortacılık #SigortaSektörü #SigortaSektörününSorunları

19 görüntüleme

© 2020 Alanya Hizmet tüm hakları saklıdır.