• CEYLAN KUT

ÜRETİM VE ÜRETİME DAYALI KALKINMA


İnsanoğlu yaradılışı itibari ile sürekli öğrenme, keşfetme ve üretme zorunluluğu duymuş. Zamanla üretim sadece zorunlu bir şey olarak değil de keyfi işler için de yapılmakta. Öncelikle şunu bilmemiz lazım, üretim nedir ve neden bu kadar önemli? Üretim faktörlerini kullanarak hammadde leri mamul mallara çevirebilme işlem ve sürecine üretim diyoruz. Üretimin öneminden bahsedecek olursak, ülkenin kalkınması açısından son derecede önem teşkil etmekte çünkü üretimin olduğu yerde canlılık ve bereket olur. Döviz kaynaklarında artış olur,yatırımlar meydana gelir. Dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtulursun. Dışa bağlı bir ülkede yerel lezzetler kaybolmaya mahkum olur. Üreten bir ülkeyi, yeni filizlenmiş fidana benzetirim. Kalıcı ve kökleri sağlamdır. Üretim ve üretimde süreklilik çok önemli yalnızca tek bir alanda değil tarım, tekstil, teknoloji, fikir vb. gibi alanlarda süreklilik arz etmek gerekir. Sadece ürünlerde, toprakta, sanayide değil fikirlerde bile üretim eksikliği çekilmekte. Üretimin durmasında toplumun yaşayacağı sıkıntılar göz ardı edilmemelidir.

Üretimle direk ilişkisi olan, tüketimden bahsetmek istiyorum. Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçları ve faydalanması amacıyla kullanılmasına tüketim denmektedir. Üretim olmadan tüketim, tüketim ihtiyacı olmadan üretim yönlendirilemez. Tüketim, tüm ekonomik faaliyetlerin hedefindeki son amacıdır. Söyle bir atasözünü hatırlatmakta, fayda var diyorum; "Hazıra dağ dayanmaz". Bu atasözünü çok doğru buluyorum. Tüketim toplumu olan devletler gerilemeye, durmaya hatta yok olmaya mahkumdur. Şunu da unutmak lazım, kurtuluş ilacımız yine kedimizde. Yine farkındalıkdan dem vurmak istiyorum üretimin önemini kavramış her kişi, mutlaka üretmek için çabalayacaktır.

Arıca üretimde kullandığımız doğal kaynakları, verimli bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü gelecek nesiller için hayati önem taşır. Üretimden elde edilen değerler, toplumun her kesimine farklı şekilde yayılır. Aynı zamanda yapılan üretimden, toplumun her kesimi faydalanır. Gelecek nesillere güzel miraslar bırakmak istiyorsak üretmek, üretmek ve üretmek zorundayız...

#Üretim #Tüketim #Döviz #Kalkınma #Yatırım #Ülke #Üretimnedir #TüketimToplumu #CeylanKut

20 görüntüleme

© 2020 Alanya Hizmet tüm hakları saklıdır.