• PINAR PEKİNCE

MALÂKÂT VE ŞEMS


Malâkat, Şems’in eseridir. Eserini yazmamış, eserinde geçen şeyleri söylemiştir. Mevlâna ile buluşması üzerine yaptıkları konuşmaların,oradakiler tarafından not alınıp derlenmiş halidir. Şems-i Tebrizi çok keskin görüşlü bir bilgindir. Şems’in sözlerini ilk başta birçok insan anlamayabilir. Ancak, tekrar tekrar okunduğunda, altta yatan derin anlamlar anlanmaya başladığında aradaki sır perdeleri de kalkmaya başlar. Şems’ in gerçek ismi, Mevlânâ Muhammed bin Ali olup,Tebriz’ de doğmuştur. 1247 senesinde Konya’ da şehit edildiği söylenir. Yıl 1207, Eylül ayının son günleri Horasan ülkesinin Belh şehrinde bir güneş doğar. Bahâeddin Veled’ in oğlu dünyaya gelir. Mevlânâ’ dır. Mesnevi adını, eserine bizzat Mevlânâ vermiştir. Mesnevi, Doğu Edebiyatlarında, her beyit kendi arasında kafiyeli, aynı vezinle yazılmış manzumelere verilen ortak isimdir. İlk olarak Mesnevi Şerif veya Mesnevi Manevi gibi isimlerle anılan eserleri hatırlatmaktadır. Eflaki’ de Şehit edildiği şeklinde geçse de başka araştırmalarda ve İbtidânâme’de kayboldu bir daha izine rastlanmadığı söylenmektedir. Sultan Veled’ in İbtidânâme adlı eserinde Mevlânâ ve Şems’ le ilgili dostlukları hakkında detaylı bilgiler verilmesine rağmen Şems’in ölümünden veya öldürülmesinden hiç bahsedilmediği söyleniyor. Eserde “gizlendi,kayboldu” şeklinde ifadeler vardır. Ancak Mevlânâ bazı beyitlerinde “ Şems’imiz kuyuya düştü” bazı beyitlerinde ise “Onun öldüğünü kim söyledi?” gibi ifadeler kullanıyor. Bu duruma göre Şems’in öldürüldüğü ya da ortadan kaybolduğu hususu netleşmemiş oluyor. Ayrıca başka bir husus daha vardır ki oda Mevlânâ’nın, Şems’in son kayboluşundan sonra acaba yeniden Şam’a gitmiş olabilir mi? diye düşünerek iki kez Şam’a gitti oğlu tarafından uygulanmıştır. Şems ölmeden önce Mevlana’ya bir mendil gönderir. Mendilde şunlar yazılıdır. “Ölümümün gözlerinin önünde olmasını isterdim. Gör bakalım, aşk için ölmek ne demekmiş.”

#Malakat #Şems #Mevlana #İbadet #PınarPekince

12 görüntüleme

© 2020 Alanya Hizmet tüm hakları saklıdır.